Адвокат Милош Протић

 

Адвокат Милош Протић, рођен је у Београду, 1980. године. Завршио је Математичку гимназију у Београду и Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је послове на позицији адвокатског приправника у адвокатској канцеларији Протић и менаџера за правне послове у једном од највећих домаћих интернет провајдера.  По положеном правосудном испиту, 2011. године,  придружује се канцеларији у својству адвоката са посебним нагласком на високотехнолошки аспект права – право ИТ, телекомуникација и високотехнолошки криминал, као и високотехнолошки аспект права интелектуалне својине.

 

Области рада:

компанијско право, право ИТ и телекомуникација, ВТКрадно право, облигационо право, имовинско право