Облигационо право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области oблигационог права:

  • састављањем уговора и заступањем у преговорима у вези са закључењем уговора, као и заступањем у судским споровима у вези са применом, раскидом или поништењем уговора
  • заступањем у поступцима наплате потраживања
  • заступањем у поступцима за накнаду материјалне штете
  • заступањем у поступцима за накнаду нематеријалне штете (физички болови, душевни болови због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског лице, страх)
  • заступањем у другим облигационоправним поступцима

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори права: