Адвокат Слободан Протић

оснивач канцеларије

 

Адвокат Слободан Протић је рођен у Београду, 1956. год. Завршио је Прву београдску гимназију и  Правни факултет Универзитета у Београду. По положеном правосудном испиту радио је у привреди, а затим и више од 25 година у правосуђу на местима судије и председника суда у Општинском суду у Љубовији и Првом општинском суду у Београду. Приватну адвокатску праксу отвара 1996.год. и од тада се бави адвокатуром у Београду са фокусом на области кривичног и грађанског права.

Области рада:

кривично право, облигационо право, наследно право, породично право, имовинско право, радно право