Наследно право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области наследног права:

  • заступањем у оставинским поступцима
  • састављањем тестамената и заступањем у споровим у вези са њиховом применом или оспоравањем
  • састављањем уговора о доживотном издржавању и заступањем у споровима у вези са применом или раскидом  уговора о доживотном издржавању
  • заступањем у споровима у вези са поделом или саставом заоставштине
  • заступањем у споровима у вези са издвајањем по основу брачне тековине или другим основима
  • заступањем у поступцима у вези са са лишењем или искључењем права на нужни део
  • заступањем у другим наследноправним поступцима

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори права: