Право ИТ и телекомуникација, високотехнолошки криминал

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области права ИТ, телекомуникација и високотехнолошког криминала. Ова специфична и нова област права захтева мултидисциплинарно знање, а с обзиром на веома специфичне проблеме, средства доказивања и регулативу, те је због тога у овим поступцима нужно консултовати и стручњаке за предметну област. Основни проблеми који се јављају у пракси се односе на:

  • регулисање дозвола и одобрења за изградњу телекомуникационе инфраструктуре и пружање телекомуникационих услуга
  • заступање пред органима управе и регулаторним агенцијама у поступцима прибављања дозвола и одобрења
  • састављење, заступање и саветовање у поступку закључења и примене уговора о пружању телекомуникационих услуга
  • саветовање у вези са општим условима коришћења телекомуникационих услуга и регулисањем процедура у раду са крајњим корисницима
  • заступање у споровима у вези са пружањем телекомуникационих услуга
  • заступање у вези са споровима у вези са правима коришћења интернет домена
  • уговори и заступање у преговорима о закључењу телекомуникационих уговора – закуп телекомуникационих капацитета, IPLC, IP transit, SLA споразуми…
  • правно регулисање и заступање у поступцима заштите ауторских права на софтверу, лиценце за коришћење софтвера, регулисање коришћења лиценци других носилаца ауторских права и заступање у преговорима
  • заступање и саветовање у другим поступцима везаним за високотехнолошки аспект права

Овом облашћу се у оквиру канцеларије бави:

Основни извори права: