Породично право

Адвокати Адвокатске канцеларије Протић баве се пружањем правне помоћи из области породичног права:

  • заступањем у поступцима развода брака и другим брачним споровима
  • заступањем у споровима везаним за поверавање деце и вршење родитељског права
  • заступањем у споровима везаним за издржавање деце и других лица
  • заступањем у споровима у вези поделе имовине стечене у току трајања брака
  • састављењем предбрачних уговора и других уговора везаних за уређење имовинскох односа у браку
  • заступањем у поступцима за лишење пословне способности
  • заступањем у поступцима заштите од насиља у породици
  • заступањем у другим породичноправним поступцима

Овом облашћу се у оквиру канцеларије баве:

Основни извори права: