Закон о привредним преступима

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 101/2005 – други закон) Настави са читањем „Закон о привредним преступима“

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 85/2005) Настави са читањем „Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица“