Закон о здравственој заштити

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – други закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) Настави са читањем „Закон о здравственој заштити“

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

(„Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) Настави са читањем „Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја“

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – други закон и 9/2016 – одлука УС) Настави са читањем „Закон о безбедности саобраћаја на путевима“