Закон о посредовању у промету и закупу непокретности

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2013) Настави са читањем „Закон о посредовању у промету и закупу непокретности“

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 83/2014) Настави са читањем „Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре“

Закон о судским таксама

(„Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – други закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – други закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) Настави са читањем „Закон о судским таксама“

Закон о судијама

(„Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 58/2009 – одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – одлука УС, 106/2015 и 63/2016 – одлука УС) Настави са читањем „Закон о судијама“

Калкулатор адвокатских трошкова

Калкулатор адвокатских трошкова Вам омогућава да сами извршите обрачун трошкова ангажовања адвоката по важећој адвокатској тарифи.
Настави са читањем „Калкулатор адвокатских трошкова“

Адвокатска тарифа

Калкулатор адвокатских трошкова Вам омогућава да сами извршите обрачун трошкова ангажовања адвоката по важећој адвокатској тарифи.
Настави са читањем „Адвокатска тарифа“

Закон о здравственој заштити

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – други закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) Настави са читањем „Закон о здравственој заштити“